Pagina nueva 1

LA TARGETA SENSE CONTACTE (TSC) Móbilis PERSONALITZADA ÉS D’ÚS PERSONAL I INTRANSFERIBLE.


La Targeta Móbilis està dotada d’un xip que conté diferents tipus de dades i una antena de comunicació, per tant la comunicació no exigix necessàriament la inserció de la targeta en cap ranura per a la lectura i actualització de les seues dades, per tant la cancel•lació es realitzara simplement acostant la targeta a la zona que totes les màquines canceladoras té clarament identificat amb un punt ROIG.

La Targeta Móbilis Personalitzada (Amb foto) no és un títol de transport, és el suport físic sobre el qual es podran carregar els diferents títols de Transport de l’Àrea Metropolitana de València i/o la càrrega de diners electrònics. 

Les condicions de Càrrega i Ús dels títols de transport, així com el cost d’adquisició de la Targeta Móbilis personalitzada seran, en cada cas, les aprovades i publicades per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i els organismes públics competents. 

Les Targetes Móbilis personalitzades tindran una vigència d’acord amb la data de caducitat impresa en el seu anvers. 

Quan en la targeta s'hagen carregat diversos bons multiviatge successivament, només es podrà aconseguir un màxim de 30 viatges i només podran viatjar amb una mateixa targeta un màxim de 15 persones al mateix temps.

Els títols carregats en la Targeta Móbilis personalitzada es regiran segons els criteris establits pels operadors de transport en coordinació amb la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (EMT, Metrovalencia i MetroBus). Els dits títols de transport inclouen l’IVA i SOV. L’EMT no se sotmet a l’arbitratge segons Art. 38.1 de LOTT 16/87. 

La manipulació fraudulenta, ús indegut o el deteriorament de Targeta Móbilis, imputable al titular de la mateixa, donarà lloc a la seua desactivació i/o retirada immediata pels agents d’inspecció o intervenció sense dret a reclamació, amb independència de les sancions establides en la normativa vigent. 

Els agents d’inspecció o intervenció podran exigir al titular de Targeta Móbilis personalitzada el DNI o còpia corresponent de Tutor en els supòsits de menors sense DNI; també es podrà exigir la presentació del Carnet Jove que acredite la titularitat de la targeta en els supòsits de Targeta Móbilis personalitzada Jove. 

 

En el cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la TSC personalitzada, el titular perd tot dret a reclamar i deurà per consegüent sol•licitar una targeta nova. 

Cada client només pot disposar d'una targeta Móbilis personalitzada activa.

 

La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient es reserva el dret a adoptar les mesures necessàries per a deixar inactiva, anul•lar o no emetre duplicats, en aquells casos en què es tinga la certesa o la sospita fundada de que l’ús que s’està donant a la targeta no és el correcte. 

 

CLÀUSULA PRESERVATIVA DE DADES

Li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitats per vosté a través del present formulari Web, seran incorporats a un fitxer de titularitat de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,  la finalitat del qual és l’expedició de la TSC Móbilis personalitzada a la persona que ho sol•licite que li servisca d’instrument per a la CÀRREGA/RECARREGA de Títols de Transport. 

Les seues dades seran cedits a FGV i EMT per a la formalització dels Títols de Transport. Així mateix se li fa saber que podrà rebre informació sobre servicis i productes de qualsevol de les entitats anteriorment citades.

D’acord amb la EL 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d’accés, modificació, cancel•lació i, si és el cas, d’oposició, enviant una sol•licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del D.N.I. dirigida a: 

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Partida de Xirivelleta s/n

46014 Valencia